Starten met een website

Mappenstructuur en bestanden

Het is heel belangrijk dat je de stappen die in de onderstaande film worden uitgelegd, nauwkeurig volgt. 

Zoals je in de film merkt, is het belangrijk dat je de juiste mappenstructuur aanmaakt. 

Volgende pagina

Een HTML-site opmaken met CSS