Visualisatie - Inleiding

Opgelet: deze cursus geeft geen volledig overzicht van datavisualisatietechnieken. Hij wil je wel op weg zetten om de visualisatie van je data en informatie eventueel anders aan te pakken in de toekomst. 

Onze ogen, of beter gezegd 'hersenen' herkennen snel patronen en kleurverschillen. Heel veel tekst of cijfergegevens tonen, is niet effectief bij het tonen van analyses. Bij datavisualisatiegebruiken we diverse technieken om cijfergegevens, maar ook de analyses weer te geven op een visuele manier. Dat gaat verder dan enkel en alleen het gebruik van grafieken en diagrammen. 

Datavisualisatie is de grafische weergave van informatie en data. Door het gebruik van visuele elementen zoals diagrammen, grafieken en kaarten, bieden datavisualisatietools een toegankelijke manier om trends, uitschieters en patronen in data te zien en begrijpen.
In de wereld van big data zijn datavisualisatietoolsonmisbaar voor het analyseren van enorme hoeveelheden informatie en het maken van datagestuurde beslissingen.

Visualisatietechnieken

 • Box plots
 • Dashboards
 • Infographics
 • Histograms
 • Heat maps
 • Charts (grafieken)
 • Tree maps (boomstructuren)
 • Word Cloud/Network diagram

Specifiekere voorbeelden

 • Vlakdiagram
 • Staafdiagram
 • Boxplot
 • Bellendiagram
 • Puntengrafiek
 • Cartogram
 • Cirkelweergave
 • Stippenkaart
 • Gantt-grafiek
 • Heatmap
 • Tabel met markeringen
 • Histogram
 • Matrix
 • Netwerk
 • Pooldiagram
 • Radiale grafiek
 • Spreidingsdiagram (2D of 3D)
 • Stroomdiagram
 • Teksttabel
 • Tijdlijn
 • Treemap
 • Taartgrafiek
 • Woordenwolk

Bron: https://www.tableau.com/nl-nl/learn/articles/data-visualization

Volgende pagina