Wat is kleur?

Zichtbaar licht in het elektromagnetische spectrum

Michael Faraday (1791-1867) ontdekte dat elektriciteit en magnetisme zich voortplanten langs een ruimtelijk patroon, een veld. Hierop voort werkend toonde James Clerk Maxwell (1831-1879) aan dat beide krachten net zoals lichtaspecten waren van eenzelfde kracht, het elektromagnetisme. Tot het elektromagnetische spectrum behoren:

  • radiogolven
  • microgolven
  • infrarood
  • zichtbaar licht
  • ultraviolet
  • x-stralen
  • gammastralen
Zichtbaar licht in het elektromagnetische spectrum
  

Alle elektromagnetische strallen bewegen zich voor als golven. De lengte van een individuele golf noemen we de golflengte. Kleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit dat licht is samengesteld. Mensen nemen licht waar wanneer elektromagnetische straling met een golflengte tussen 750 en 400 nanometer het oog bereikt

Volgende pagina