Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boeken en producten van Books & Bags die worden aangeboden via deze website: www.booksandbags.be

1.2 Books & Bags heeft het recht producten van de website te verwijderen.

1.3 Books & Bags is bevoegd om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden meteen bij publicatie in werking. 

Artikel 2: Totstandkoming

2.1 De overeenkomst tussen Books & Bags en de koper komt tot stand bij aankoop en betaling van het product of bij goedkeuring van de offerte.

2.2 Aankopen gebeuren via online bestelling op de desbetreffende website of na overeenkomst en overschrijving van het te betalen bedrag op ons rekeningnummer.

2.3 Bij een aankoop geeft een klant aan Books & Bags te kennen de algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 3: Betaling

3.1 Voor boeken en lederwaren is vooruitbetaling verschuldigd. De aankoop kan niet worden voltooid zonder betaling.

3.2 De verkoopsprijzen van de via deze website aangeboden producten zijn terug te vinden op de website van Books & Bags.

3.3 Bij aankoop ontvangt de koper een bevestiging van zijn aankoop op het computerscherm.

3.4 Betaling met waarde- of cadeaubonnen is niet mogelijk.

3.5 Er zijn geen kortingstarieven van toepassing.

3.6 Schuldvorderingen welke mits tussenkomst van derden moeten worden geïnd, worden verhoogd met 15%, met een minimum van 20% van het te betalen bedrag.

3.7 Betalingen dienen uitgevoerd zoals aangegeven. Books & Bags is niet verantwoordelijk voor problemen bij de gekoppelde online betaalservices.

3.8 Books & Bags is niet verantwoordelijk voor misbruik van de bankgegevens ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, hacking van het toestel van de koper of problemen ten gevolge van virussen.

Artikel 4: Annulering en klachten

4.1 De aankoop van een boek of lederwaren via deze website kunnen na betaling niet worden geannuleerd of herroepen.

4.2 Eventuele klachten over de door Books & Bags geleverde producten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk (per mail) en gemotiveerd aan Books & Bags kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 5: Online account

5.1 Indien een klant een aankoop doet via deze website, dient hij werkelijk bestaande adresgegevens in te voeren. Die adresgegevens worden gebruikt voor levering van de produvcten.

5.2 Bij aankoop van een product via deze website geeft de koper toestemming aan Books & Bags om naar het opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.

5.3 Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met derden worden gedeeld.

5.4 Het cursusmateriaal is enkel bestemd voor gebruik door de cursist zelf en mag niet worden verspreid, gedupliceerd of elders gepubliceerd of nagemaakt. Voor de aangekochte boeken geldt de Belgische wetgeving rond het auteursrecht.

Artikel 6: Privacy

6.1 Books & Bags gebruikt je persoonsgegevens alleen in het kader van eigen dienstverlening. Books & Bags houdt zich aan de wettelijke regels betreffende Bescherming van de Persoonsgegevens. Zie privacyverklaring.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Bij eventuele geschillen zal Books & Bags altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan de rechter wordt voorgelegd.

7.2 Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

7.3 Eventuele betwistingen kunnen alleen door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Books&Bags is gevestigd worden beslecht.

7.4 Alle gegevens van prijzen, inhouden en eigenschappen van de aangeboden producten en diensten staan onder voorbehoud van wijziging.

Verzending

Bij de aankoop van een boek of artikel kiest u voor afhaling of verzending. De datum van levertijd hangt af van de productietijd van het door u bestelde artikel. U ontvangt hiervoor de nodige informatie in uw factuur, in uw offerte of in uw confirmatiemail. Vermits elk product op maat wordt gemaakt na bestelling, hangt de levertijd af van de door u gevraagde opties. 

Indien het gaat om een reeds afgewerkt en op voorraad zijnd product kan u dit binnen een termijn van 30 dagen afhalen indien u voor die optie koos. Indien u koos voor verzending, dient u de verzendingskosten te betalen. Afspraak over de verzendtijd gebeurt via mail.

Voeg interactieve inhouden toe

Lees meer

Beeld- en tekstherkenning met ingebouwde AI

Lees meer

Schrijf en druk je eigen boek

Lees meer

Digitaal schoolboek

Lees meer

Deel je kennis en expertise

Lees meer
   Registreer je nu