Media toevoegen aan webpagina's

Een Google-mapskaart toevoegen 

Een YouTube-film toevoegen

Foto's toevoegen 

Over het toevoegen van foto's, het bewerken van foto's voor publicatie op het web, volgt een afzonderlijke cursus. Bovendien kunnen foto's 2 doelen hebben:

  1. Inhoudelijk: Als een foto inhoudelijk meer "uitleg" geeft over de inhoud van de webpagina's zelf, dan voeg je de foto toe via HTML.
  2. Opmaak: Als een foto louter dient als opmaak, voegen we de afbeelding toe via de opmaaktaal CSS. Dat leer je in een volgende cursus.

We kijken in dit voorbeeld dus enkel naar "inhoudelijke foto's". Kort bekijken we ook hoe je foto's klaarstoomt voor het gebruik op internet. 

Icoontjes toevoegen 

  1. Voeg de volgende twee regels code toe aan de head van al je webpagina's waarin je icoontjes wil gebruiken. 2. Ga naar  https://icons8.com/line-awesome

3. Klik op het gewenste icoontje.

4. Kopieer het stukje HTML-code onderaan het popupvenster.

5. Plak de gekopieerde code op de gewenste plaats in het body-element van je webpagina.

Volgende pagina

Een HTML-site opmaken met CSS