Meerdere webpagina's maken

Een website bestaat uit meerdere pagina's

Een website bevat in de meeste gevallen meerdere "webpagina's". Elke webpagina is een afzonderlijke HTML-document.In de hoofdmap van je website bewaar je meerdere pagina's met andere bestandsnamen.  

De startpagina moet je de naam "index.html" geven. Waarom?Als je je website online publiceert en je startpagina heeft een andere naam, dan vindt de server je startpagina niet en kan je site niet worden gevonden.  

Hetzelfde sjabloon voor al je webpagina's

Voor al je verschillende webpagina's, vertrek je vanuit hetzelfde HTML-sjabloon. Daarom werk je best eerst de startpagina af! Daarna kan je de andere pagina's maken en/of afwerken

Naamgeving

De andere webpagina's geef je best duidelijke namen. Je moet je aan een aantal duidelijke afspraken/regels houden.

  • Gebruik korte namen vb. winkel.html, contact.html
  • Gebruik enkel letters, cijfers, onderliggende streepjes (_) of koppeltekens (-), maar geen andere tekens. 
  • Gebruik geen spaties.
  • Gebruik geen hoofdletters.
  •  
    Voorbeelden van slechtenamen zijn:
  • mijn winkel!.html
  • çédille.html
  • !!!coole en toffe .kleding

Een voorbeeld van een websitemap met correcte namen:

Correcte naamgeving
Volgende pagina

Een HTML-site opmaken met CSS