Geneste elementen

Geneste elementen

In HTML kan je elementen "nesten". Dit wil zeggen dat het ene element in het andere kan zitten. Of beter gezegd: het kan niet alleen, het moet ook! Net zoals je in een grote doos kleinere dozen en in die kleinere dozen nog kleinere of losse elementen kan steken. Je moet die elementen dan ook in elkaar steken en niet over elkaar laten hangen. Snap je? Een kleinere doos zit altijd volledigin een grotere. 

Zo kan je in een alinea bijvoorbeeld een stukje vetgedrukt maken: 

<p>Dit is een tekst met <strong>een paar zeer belangrijke woorden</strong> in.</p>

In de browser ziet de bovenstaande code er als volgt uit:  

Dit een tekst met een paar zeer belangrijke woordenin.

De HTML-markering (HTML-tag) duidt aan dat (een stukje van) de tekst vetgedrukt moet weergegeven worden. Of je kan nog dieper "nesten" en een deel van die belangrijke woorden ook " schuingedrukt" weergeven.

<p>Dit is een tekst met <strong>een paar zeer belangrijke <em>schuingedrukte</em> woorden</strong> in.</p>

Zo ziet het er in de browser uit:

Dit een tekst met een paar zeer belangrijke  schuingedrukte woordenin.

Volgende pagina

Een HTML-site opmaken met CSS