De Rode Draad

Elk plaats heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen legenden. Ze zijn geweven met de draden van de geschiedenis, met de levensdraden van zovelen die er leefden, met het spinrag van het verleden. Het begon ooit, in een grijs verleden en er is niemand die nu nog leeft die alle geheimen van deze sacrale en mysterieuze plek nog heeft meegemaakt. Al wat ons rest zijn verhalen en legenden.
Start de cursus