Bedevaarten en pandemieën

Hoe reageerde men in het verleden op epidemieën? Hoe ging men in verschillende lagen van de bevolking om met zulke ziektes? Wat bestempelde de mens in het verleden als de oorzaak van ziektes en epidemieën? Meer nog: hoe trachtte de volksmens te komen tot "verlossing" en "bescherming". Deze e-cursus bevat naast een uitgebreide tekst met afbeeldingen ook video's waarin je de docent aan het werk ziet of hoort.
Start de cursus