Taal en taalfamilies

Waarom zijn heel wat talen verwant? Wat doen we met taal? Klopt het dat taal ons beperkt? We praten over de Sapir-Whorfhypothese en Noam Chomsky.
Start de cursus