Communicatie: over talen, communicatiegereedschappen...

Waar komt taal vandaan? Waarom zijn heel wat talen verwant? Wat doen we met taal?
Start de cursus