Wat is 3D?

Wat verstaan we onder 3D? Hoe maak je 3D? Hoe kan je 3D zien?
Start de cursus